2013 rok

INWESTYCJE MIEJSKIE - 2013 R.

 • 1. Wykonanie projektu budowy ulic: Dworskiej (od ul. Wigury do ul. Wiśniowej), Spornej, Sportowej, 11 Listopada, Granicznej, Rataja, Orzeszkowej i Spółdzielczej. Przebudowa ul. Żwirki (od ul. Granicznej do Pl. Reymonta) polegająca na odtworzeniu jezdni asfaltowej i budowie chodnika i przebudowa Pl. Reymonta. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicach: Granicznej, 11 Listopada i Żwirki (od ul. Spółdzielczej do ul. Granicznej i dokumentacji projektowej brakujących odcinków sieci oświetlenia ulicznego w ulicach objętych dokumentacją projektową.

  Przeprowadzony w lipcu 2013 r. przetarg został unieważniony, albowiem wpłyneła jedna oferta z ceną ponad 318.600 zł - przekraczającą sumę rezerwowaną pierwotnie na ten cel w budżecie miejskim (130 tys. zł). Na październikowej sesji Rada Miejska poparła przedłożony przez Burmistrza Głowna projekt uchwały i zwiększyła pierwotną pulę przeznaczoną na to zadanie do 330 tys. zł w celu zabezpieczenia w budżecie kwoty, która pozwoli na wyłonienie wykonawcy tego zadania w drodze kolejnej procedury przetargowej.

 • 2. Budowa ul. Łysogórskiej

  21 października 2013 r. została zawarta umowa z wykonawcą tego zadania - wyłonioną w drodze przetargu firmą PHU TALPA z Kamienia. Firma wygrała przetarg z ceną 487.360 zł. O wykonawstwo tej inwestycji ubiegało się również Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar z Łodzi z ceną 576.800,21 zł. Termin wykonania tej inwestycji okreslony został do 20 grudnia. Inwestycja została zrealizowana.

 • 3. Budowa ul. Św. Barbary, ul. Polnej (od Mickiewicza do ul. Fabrycznej), budowa zjazdów do posesji na odcinku ul. Obr. Westerplatte (od ul. Mickiewicza do ul. Ułańskiej).

  W drodze przetargu wykonawcą ul. Św. Barbary została firma BUODMIX Sp. c. z Łowicza z ceną 251.261 zł. Inwestycja została wykonana.

  Wykonawcą ul. Polnej w drodze procedury przetargowej została firma PUH TALPA z Kamienia z ceną 596.420 zł. Inwestycja została wykonana.

  Wykonawcą zjazdów do posesji na odcinku od ul. Obr. Westerplatte (od ul. Mickiewicza do ul. Ułańskiej) jest Miejski Zakład Komunalny za kwotę 70.500 zł. Zadanie to zostało wykonanane.

 • 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w miescie Głowno - ul. Targowa (ostatni etap).

  Wykonawcą tego etapu inwestycji za kwotę ponad 885.608 zł została firma MARKBUD z Poddębic. Inwestycja została wykonana.

 • 5. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ziewanicach.

  Inwestycja, a dokładnie ostatni jej etap została zakończona. Jej odbiór miał miejsce 7 lipca. Jej wykonawca była firma ZŁOM POL z ceną ponad 447.715 zł.

 • 6. Termomodernizacja budynku Przychodni Remedium

  Inwestycja została wykonana. Jej wykonawcą była firma MONT PLAST z Łodzi, a jej koszt to nieco ponad 252.800 zł.

 • 7. Przebudowa Targowiska Stałego w Mieście Głownie "Mój Rynek"

  Inwestycja została zrealizowana w roku 2012, a rozliczona w roku 2013.

 • 8. Wykonanie systemu nawadniania wraz z renowacją głównej płyty boiska piłkarskiego położonego przy ul. Kopernika 45.

  18 października sporządzono protokół odbioru tego zadania. Jego koszt to 169.740 zł, a wykonawcą firma DROG SERVIS z Warszawy. Boisko oprócz nowej murawy zyskało system nawadniania.

 • 9. Remont nawierzchni ul. Czackiego.

  Za kwotę 350 tys. zł zadanie to zrealizował Miejski Zakład Komunalny w Głownie.

 • 10. Częściowy remont mostu na ul. Solskiego.

  Remont został zlecony MZK w Głownie za kwotę 70 tys. zł i został wykonany.

 • 11. Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej nr 1 w Głownie.

  Zadania zlecone zostało do realizacji Dyrekcji SP1 i zostało wykonane.

 • ul. Łysogórska
  ul. Łysogórska
 • ul Łysogórska
  ul Łysogórska
 • ul. Łysogórska
  ul. Łysogórska
 • ul. Łysogórska
  ul. Łysogórska
 • ul. Polna
  ul. Polna
 • ul. Św. Barbary
  ul. Św. Barbary
 • ul. Czackiego
  ul. Czackiego
 • Remont częściowy mostu na ul. Solskiego
  Remont częściowy mostu na ul. Solskiego
 • Remont częściowy mostu na ul. Solskiego
  Remont częściowy mostu na ul. Solskiego
 • Remont częściowy mostu na ul. Solskiego
  Remont częściowy mostu na ul. Solskiego
 • Remont częściowy mostu na ul. Solskiego
  Remont częściowy mostu na ul. Solskiego
 • Remont częściowy mostu na ul. Solskiego
  Remont częściowy mostu na ul. Solskiego
 • Nowa płyta boiska Stali Głowno
  Nowa płyta boiska Stali Głowno
 • Nowa płyta boiska Stali Głowno
  Nowa płyta boiska Stali Głowno