Wymiana ogrzewania w Muzeum Regionalnym w Głownie wraz z remontem ganku od strony północno-zachodniej

Wymiana ogrzewania w Muzeum Regionalnym w Głownie wraz z remontem ganku od strony północno-zachodniej.

Na zadanie to w budżecie roku 2012 rezerwowano 45 tys. zł. W ramach tych środków wykonano remont elewacji ganku od strony północnej. Zlecono go firmie, która realizowała prace renowacyjne w roku 2008. 20 grudnia 2012 Zarządzeniem Burmistrza Głowna Miejski Zakład Komunalny upoważniony został do zakupu urządzeń grzewczych.