Aktualizacja projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zakopane

Aktualizacja projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zakopane

27.380 zł to koszt "Aktualizacji projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zakopane". 20 grudnia 2012 r. wykonawca aktualizacji projektu tj. Dyrekcja Inwestycji w Kutnie przedłożyła w Urzędzie Miejskim w Głownie 5 jego egzemplarzy.