Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łysogórskiej

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łysogórskiej

Inwestycja ta została zrealizowana przez PPHU WOD-KAN z Bratoszewic. Odbiór przedmiotu zamówienia miał miejsce 22 maja 2012 r. Komisja odbiorowa oceniła jakość wykonanych robót jako dobrą. Koszt tej inwestycji to 77.720 zł.