Kształtowanie postaw proekologicznych w ogrodzie pełnym rozmaitości w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Głownie

Dotacja: 24.146,00 zł, udział własny: 3.000,00 zł.
Efekt rzeczowy: stworzenie ogródka dydaktycznego o powierzchni 1500,00 m², a w nim m.in.: nasadzenie 7 szt. drzew, 95 szt. krzewów, 20 bylin, wyposażenie ogródka w 1 tablicę dydaktyczną, 20 tabliczek do oznaczenia roślin, 1 stół, 12 ławek, strumyk, mostek, altanka, 2 budki lęgowe, 1 karmnik z budką lęgową; zakup pomocy dydaktycznych m.in.: lupki powiększające, pudełka powiększające, atlasy ekologiczne, książki i albumy, zestawy plansz, lornetki.
Efekt ekologiczny: uwrażliwienie na piękno przyrody, wzrost poziomu wiedzy przyrodniczej oraz rozwój praktycznych umiejętności wśród 100 przedszkolaków.
Beneficjent: Miejskie Przedszkole Nr 3 w Głownie