Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w mieście Głownie

  • -
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UDA-RPLD.02.01.00-00-014/09-02 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w mieście Głownie"
Całkowita wartość projektu: 11.991.976,16 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 10.192.916,44 zł
Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Głowno
 
Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Głownie o łącznej długości 8 269,25 mb, obejmującej ulice:
- 11 Listopada,
- Nowa,
- Wyzwolenia,
- Obrońców Westerplatte,
- Mickiewicza,
- Polna,
- Broniewskiego,
- Tuwima,
- Św. Barbary,
- Żwirki,
- Dolna,
- Pl. Kazimierza,
- 18 Stycznia,
- Wyszyńskiego,
- Targowa,
- Sowińskiego,
- Graniczna,
- Spółdzielcza,
- Ułańska,
- Zacisze,
- Spacerowa,
- Wysoka,
- Rataja.
Projekt realizowany w latach 2007-2013.