Budowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Stokowskiego w Głownie oraz budowa ul. Wyzwolenia i ul. Andersa na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Sikorskiego w Głownie

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej osób zamieszkałych przy nowo budowanych ulicach.

Projekt jest skierowany w głównej mierze do mieszkańców ul. Wyszyńskiego, ul. Wyzwolenia i ul. Andersa. Projekt jest skierowany pośrednio do mieszkańców całego Głowna i wszystkich osób korzystających z ww. infrastruktury.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana nawierzchnia jezdni wraz ze zjazdami indywidualnymi do posesji:

- ul. Wyszyńskiego od ul. Skokowskiego do ul. Popiełuszki

- ul. Wyzwolenia (od ul. Letniej do ul. Andersa)

- ul. Andersa (od ul. Sikorskiego do ul. Wyzwolenia)

Ponadto, w ramach inwestycji zostanie wybudowany jednostronny chodnik na ul. Andersa oraz na ul. Wyszyńskiego.