Komisja Gospodarki i Budżetu

Komisja Gospodarki i Budżetu

Do kompetencji Komisji Gospodarki i Budżetu należą w szczególności sprawy z zakresu:

 1. inwestycji infrastrukturalnych, budownictwa komunalnego i użyteczności publicznej,
 2. dochodów i wydatków,
 3. gospodarki komunalnej,
 4. mienia komunalnego,
 5. krótkoterminowych planów rozwoju,
 6. współpracy międzygminnej,
 7. wykorzystania funduszy pomocowych (w tym unijnych),
 8. wypracowywania głównych i wieloletnich kierunków rozwoju Miasta, w tym:
 • ładu przestrzennego i gospodarowania majątkiem miejskim,
 • miejskich dróg i ulic,
 • gospodarki wodno-ściekowej i odpadami stałymi,
 • edukacji publicznej, rozwoju turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych,
 • gospodarki energetycznej Miasta.

 

Skład Komisji:

Jakub Kowalski - przewodniczący
Michał Pacholczyk - wiceprzewodniczący
Wojciech Baleja
Małgorzata Baraniak
Kinga Błaszczyk
Tomasz Lenart
Bożena Michalska
Grzegorz Oraś
Grzegorz Szkup
Andrzej Wawrzyn
Anna Wilczyńska
Krzysztof Zieliński