Klaus Leutner

  • -

Klaus Leutner

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Głowna, Rada Miejska w Głownie przyznała Klausowi Letnerowi uchwałą nr LX/441/14 z dnia 26 marca 2014. Wręczenie tytułu nastąpiło 3 maja 2014 r. podczas obchodów Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Z wnioskiem wystąpił radny Rady Miejskiej w Głownie Dariusz Młynarczyk.

Klaus Leutner urodził się 7 sierpnia 1940 roku w Kӧnigsberg (obecnie Kaliningrad). Inżynier kolejnictwa, który po przejściu na emeryturę został honorowym pracownikiem Miejsca Pamięci i Muzeum KZ Sachsenhausen, poświęcając się badaniom historycznym. Głównym obiektem jego badań jest podobóz KZ Lichterfelde oraz wyszukiwanie informacji o więźniach i robotnikach przymusowych straconych w więzieniu Berlin-Plӧtzensee w okresie nazistowskim, a także miejsc ich pochówku na berlińskich cmentarzach.

Od 2000 roku Klaus Leutner przewodniczy założonemu związkowi „Initiative KZ-Auẞenlager Lichterfelde”, który ma na celu utrwalenie pamięci ofiar wyzwolonych, żyjących jeszcze więźniów tego obozu, odnalezionych przez niego w kilkunastu krajach europejskich. W 2005 roku został odznaczony przez ambasadora RP w Berlinie Medalem „Pro Memoria” za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. W 2011 roku odznaczony został Medalem Zasłużonych CSBS (Związek Czeskich Bojowników o Wolność).

Działalność Klausa Leutnera sprzyja wyjaśnianiu i zamykaniu rodzinnych kart historii i tragedii, mających miejsce podczas II wojny światowej. Przykładem jest projekt historyczno-językowy „Odnaleziona przeszłość – sytuacja Polaków podczas II wojny światowej w historycznej perspektywie miasta Głowna i regionu”, który był realizowany w latach 2007-2009 przez uczniów Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie oraz Manfred-von-Ardenne Gymnasium z Berlina. Tłem historycznym projektu były losy jednego z mieszkańców Głowna - Tadeusza Łuczaka, który został wywieziony w czasie II wojny światowej na roboty przymusowe i tam zginął. Dzięki dużemu zaangażowaniu Pana Klausa i jego małżonki Aliny udało się odnaleźć grób pana Tadeusza Łuczaka w Berlinie i dotrzeć do jego rodziny z informacją o miejscu pochówku. Projekt historyczny „Odnaleziona przeszłość” miał na celu nawiązanie współpracy między szkołą w Głownie a szkołą w Berlinie, budowanie więzi pomiędzy młodzieżą, wymianę doświadczeń w duchu uszanowania przeszłości, ale i tworzenia wspólnej, zgodnej przyszłości.

Klaus Leutner jest także współautorem kolejnego projektu, dzięki któremu mieszkańcy Głowna poznali tragiczne losy ofiar Holokaustu na przykładzie przeżyć Poli Hinenberg - Żydówki z głowieńskiego getta.

Klaus Leutner nie tylko przyczynił się do nawiązania współpracy między szkołami, ale wspierał je w realizowaniu zadań zaplanowanych w ramach programu wymiany młodzieży. Szczególnym wydarzeniem, którego współautorem był Klaus Leutner, stała się uroczystość odsłonięcia dwóch tablic upamiętniających dawne getto na terenie Głowna oraz tablicy ku pamięci zamordowanej rodziny Poli Hinenberg.

Działania podejmowane przez młodych ludzi z Głowna i Berlina inspirowane przez Klausa Leutnera potwierdzają potrzebę edukacji historycznej, która ma ogromne znaczenie nie tylko dla nich, ale i dla starszego pokolenia – świadków i uczestników tragedii Holokaustu. Klaus Leutner ma na swoim koncie szereg twórczych działań, związanych z historią, która jest jego wielką pasją i którą potrafi zarazić innych, szczególnie młodych ludzi. Jego zaangażowanie pomaga zrealizować zajęcia edukacyjne w formie atrakcyjnej dla uczniów, sprzyja lepszemu poznaniu i zrozumieniu historii przez młode pokolenie zjednoczonej Europy.