Peter Ramisch

  • -

Peter Ramisch

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Głowna nadano Uchwałą NR XLIII/414/06 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 12 września 2006r.
 
Peter Ramisch urodził się 29 czerwca 1925 r. w Łodzi, jako syn Cezarego Ramischa i Giseli z domu Huk. Zmarł 3 czerwca 2017 r.  Rodzina Ramischów posiadała w Łodzi kilka zakładów dziewiarskich, natomiast w Głownie 50-hektarową posiadłość z piękną willą, która miała charakter rekreacyjny. Po rozpoczęciu drugiej wojny światowej i wkroczeniu wojsk niemieckich, cała posiadłość Ramischów została zarekwirowana na potrzeby hitlerowskich służb specjalnych, a jej prawowici właściciele zmuszeni byli zamieszkać w Łodzi.
 
Po wyzwoleniu Polski spod okupacji niemieckiej, władze PRL w ramach reformy rolnej upaństwowiły posiadłość głowieńską, podobny los spotkał zakłady dziewiarskie w Łodzi. Okoliczności te pozbawiły Ramischów rodzinnego majątku. Postanowili zatem opuścić Polskę i wyemigrowali do Szwajcarii, gdzie zamieszkują do dnia dzisiejszego. Willa przy ul. Karasickiej została natomiast przekazana w użytkowanie Państwowemu Domowi Dziecka.
 
W 1974 r. bracia Peter i Jan Ramischowie odwiedzili Głowno oraz umiejscowiony w ich dawnej willi Dom Dziecka. Od tego okresu datuje się nawiązanie mocnej więzi między braćmi a wychowankami tej placówki. Szczególnie intensywną pomoc Dom Dziecka otrzymywał w czasie stanu wojennego. Dzięki akcji pomocowej braci Ramischów, dzieciom dostarczano ze Szwajcarii żywność, słodycze, lekarstwa oraz odzież. W kolejnych latach Peter Ramisch był częstym gościem dyrektora Domu Dziecka i wychowanków zakładu, a swoją więź z Głownem przypieczętował wstępując w poczet członków Towarzystwa Przyjaciół Miasta Głowna.
 
Po wydanym w Polsce zarządzeniu o przywróceniu prawowitym właścicielom ich majątków, rodzina Ramischów przekazała posiadłość głowieńską na rzecz Lasów Państwowych, natomiast przebudowaną willę przy ul. Karasickiej przekazano w użytkowanie Domowi Pomocy Społecznej. Peter Ramisch zmarł 3 czerwca 2017 r. w Szwajcarii.