Zasłużeni dla miasta

Zasłużeni dla Miasta Głowna

 

Aleksandra Komorowska
Aleksandra Komorowska
2003

 

Wacława Rydzyńska
Wacława Rydzyńska
2003
Henryk Rynkowski
Henryk Rynkowski
2003
Mieczysław Wołudzki
Mieczysław Wołudzki 
2003
Mieczysław Dylik
Mieczysław Dylik
2004
Franciszek Gwoździcki
Franciszek Gwoździcki
2004
Dariusz Baranowski
Dariusz Baranowski
2004
Alicja Wojciechowska
Alicja Wojciechowska
2006
Andrzej Sadowski
Andrzej Sadowski
2006
Wojciech Zuchora
Wojciech Zuchora
2006
Krzysztof Radzikowski
Krzysztof Radzikowski
2014
Bohdan Kowalski
Bohdan Kowalski
2009