Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

  • logo czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku, Gmina Miasta Głowno po raz kolejny otrzymała dotację celową w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” dla wszystkich Miejskich Przedszkoli w Głownie.

Dzięki otrzymanej dotacji przedszkola ponownie będą mogły wzbogacić swoje zasoby o pozycje książkowe będące nowościami wydawniczymi oraz przeznaczyć część środków na działania promujące czytelnictwo. Książki mogą być opublikowane drukiem lub na innym nośniku (w tym książki obrazkowe, mówione i elektroniczne), które są dostępne na rynku księgarskim.

Nasze miasto otrzymało maksymalną możliwą kwotę wsparcia dla następujących placówek:

1.      Miejskie Przedszkole Nr 1 w Głownie – 3 000 zł,

2.      Miejskie Przedszkole Nr 2 w Głownie – 3 000 zł,

3.      Miejskie Przedszkole Nr 3 w Głownie – 3 000 zł.

Łączna kwota otrzymanego wsparcia 9 000 zł – wkład finansowy własny – 2 250 zł, całkowity koszt zadania – 11 250 zł.

 

 

Wstecz