Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie zgierskim - trwa nabór wniosków

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie zgierskim - trwa nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że od dnia 8 lipca do dnia 12 lipca 2024 r. prowadzony będzie nabór wniosków na niżej wymienione formy wsparcia w ramach środków z rezerwy Funduszu Pracy:
  • prace interwencyjne,
  • staże,
  • szkolenia,
Ponadto ze środków Funduszu Pracy w terminie określonym powyżej prowadzony będzie nabór wniosków na:
  • prace interwencyjne (refundacja przez okres do 6 m-cy do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),
  • roboty publiczne (refundacja przez okres do 6 m-cy do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),
  • bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia,
  • staże,
  • szkolenia.
Szczegóły na https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Wstecz