III Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głownie

III Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głownie

Dziś radni spotkali się na III nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Głownie, podczas której podjęli kilka ważnych dla mieszkańców uchwał:
  • określili zasady przyznawania dotacji celowych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”;
  • wprowadzili zmiany do budżetu m.in. zwiększając o 60.000 zł finansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych w Głownie (ul. Prosta, ul. Kamińskiego, ul. Marciniaka)”, co pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu;
  • uwzględniając poprawki organu nadzoru uchwalili Wieloletni Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Głowno na lata 2024-2028;
  • wyrazili zgodę na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy, który jest siedzibą LGD Polcentrum.