II Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głownie

II Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głownie

Kwestie związane ze społeczną inicjatywą mieszkaniową były powodem zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Głownie.
Wczoraj Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek i prezes spółki SIM KZN Reymontowski Tomasz Bartosiak, przedstawili radnym korzyści, jakie mogą płynąć z przystąpienia przez nasz samorząd do spółki, realizującej budownictwo społeczne, której zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.
 
Co oferuje SIM?
  • możliwość zamieszkania bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości max. do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego, jednakże decyzją samorządu można jeszcze zmniejszyć wysokość wkładu własnego;
  • nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
  • dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość w przyszłości rozliczenia partycypacji w czynszu;
  • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).
Radni jednomyślnie wyrazili zgodę na przystąpienie Głowna do spółki i zatwierdzili wniosek burmistrza o wystąpienie o wsparcie finansowe do Rządowego Funduszy Rozwoju Mieszkalnictwa. W skrócie oznacza to, że nasz samorząd, aby zapewnić sobie środki finansowe na udział w spółce, wystąpi do RFRM o 3 mln zł bezzwrotnego dofinansowania. Miasto może też wnieść do spółki własny teren pod budowę mieszkań.
- Społeczna inicjatywa mieszkaniowa da naszym mieszkańcom szansę na wynajem, a dla tych którzy będą chcieć, w przyszłości na wykup mieszkania po preferencyjnych cenach – mówi Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek. - Jest to oferta kierowana do osób, których nie stać na zaciągnięcie wysokiego kredytu hipotecznego, ale jednocześnie są one w stanie opłacać regularnie czynsz.