Ogłoszenie

Ogłoszenie

Lista organizacji ubiegających się o dotacje z budżetu miasta Głowna na realizację w roku 2024 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży