materiały dotyczące obowiązku przestrzegania zasady horyzontalnej „nie czyń poważnych szkód” (zasada DNSH).

Materiały dotyczące obowiązku przestrzegania zasady horyzontalnej „nie czyń poważnych szkód” (zasada DNSH).

Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia materiały dotyczące obowiązku przestrzegania zasady horyzontalnej „nie czyń poważnych szkód” (zasada DNSH). Dotyczy Gmin, które biorą udział w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku dolat 3 „MALUCH +” 2022-2029 i które planują brać udział w kolejnych naborach do Programu.