Wydłużenie naboru wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2024 r

Wydłużenie naboru wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2024 r

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców udziałem w programie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Głowno w 2024 r." wyznaczony został dodatkowy termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na ww. zadanie od 5  marca 2024 r. do 12 marca 2024 r. 

Powyższa dotacja obejmuje demontaż i odbiór albo tylko sam odbiór wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest.

Formularze wniosków są dostępne poniżej lub w Urzędzie Miejskim w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel.42 237 25 45 w. 310

Przypominamy, że zgodnie z zasadami prawa budowlanego, przed przystąpieniem do prac obejmujących wymianę pokrycia dachu należy dokonać zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia takich robót w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz. Kopię dokonanego zgłoszenia z pieczątką starostwa należy załączyć do wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest obligatoryjnie w przypadku gdy pokrycie azbestowe nie zostało jeszcze zdemontowane. Informacje w zakresie procedury zgłaszania zamiaru przeprowadzenia robót udziela Starostwo Powiatowe w Zgierzu tel. 42 288 82 02.

Wnioski można składać pocztą na adres ul. Młynarska 15, 95-015 Głowno, przez e-puap na adres:/UMGlowno/skrytka lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1 w godzinach pracy Urzędu.
 
Warunkiem realizacji ww. zadania jest uzyskanie przez Gminę Miasta Głowno dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.