Woda i ścieki

Stawki opłat obowiązujące od 31 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat obowiązujących opłat zawiera Komunikat Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzajacy nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno na okres 3 lat.

Wiecej informacji na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Głownie

 

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel. 42 719-16-39 , kom. 510-055-014
czynne codziennie przez całą dobę

Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych od mieszkańców Gminy Miasta Głowno

L.p.

Nazwa przedsiębiorstwa

Telefon

1.

Miejski Zakład Komunalny

ul. Dworska 3, 95-015 Głowno

42 719-11-44

2.

„Norek” Arkadiusz Perek                         (również osadniki)

Dmosin II 89c, 95-061 Dmosin

500-190-988

3.

RS II Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 10, 95-100 Zgierz

42 716-25-80

4.

TOI TOI Polska Sp z o.o

ul. Połchocińska 29, 03-044 Warszawa

22 811-61-44

5.

Usługi Asenizacyjne i Transportowe - Julian Ciołek

Dąbrówka Duża 105, 95-060 Brzeziny

603-602-609

6.

Wywóz nieczystości Płynnych ,,FEK’’ - Jan Wykrętowicz

ul. Sikorskiego bl.21 m.3, 95-015 Głowno

605-725-428

7.

Mtoilet Sp. z o.o.

ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa

800-000-800

8.

WC SERWIS Sp. z o.o.                                (imprezy; toi toi)

ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze

801-130-088

9.

Zakład Usług Asenizacyjnych Jakub Dąbrowski

ul. Oficerska 22/4, 95-020 Wiśniowa Góra

600-254-044

10.

ALFA PARTNER

ul. Żbikowska 8a, 05-800 Pruszków

730-108-108

11.

Sławomir Mielczarek                             (również osadniki)

Wola Cyrusowa 57, 95-061 Dmosin

508-340-586

12.

KOMPLEX Roman Michalak

Osiny 122c, 95-061 Dmosin

509-020-931