Komunikat

Komunikat

W związku z powiadomieniem PGE Dystrybucja S.A. o przerwie w dostawie energii elektrycznej, w dniu 28.02.2024 r. nie będzie możliwa bezpośrednia obsługa interesantów przez następujące referaty Urzędu Miejskiego w Głownie, funkcjonujące w budynku przy
ul. Norblina 1:
• Referat Spraw Obywatelskich,
• Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej,
• Referat Oświaty i Infrastruktury Społecznej,
• Referat Organizacyjno-Administracyjny,
• Referat Promocji i Komunikacji Społecznej.
Z pracownikami ww. referatów będzie można kontaktować się w tym dniu telefonicznie i mailowo – numery telefonów i adresy e-mail znajdują się na stronie www.glowno.pl w zakładce Urząd Miejski/Referaty.
Ograniczenie w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w dniu 28.02.2024 r. będzie dotyczyło wyłącznie budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Norblina 1.