Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Głowno w 2023 r.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Głowno w 2023 r.

 

logo wfoś

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Informuję, że Gmina Miasta Głowno w dniu 19.01.2023 r. zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę o dofinansowanie nr 21/OZ/D/2024 w formie dotacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Głowno w 2023 r.”

Koszt całkowity zadania: 7 351,96 zł netto,

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 5 456,00 zł

Zakres projektu:

Zgodnie z ww. umową zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Głowno w 2023 r.” obejmuje odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu 9 posesji położonych na terenie Gminy Miasta Głowno w ilości 19,64 Mg.

 

Więcej informacji na temat dofinansowań i działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można uzyskać na stronie: http://www.zainwestujwekologie.pl/