Informacja o inwentaryzacji budynków

Informacja o inwentaryzacji budynków

Inwentaryzacja budynku polega na zebraniu informacji dotyczących danego budynku potrzebnych z punktu widzenia utraty ciepła oraz emisji CO2, i zawiera parametry techniczne budynku i źródeł jego ogrzewania. Inwentaryzacja budynku jest dobrowolna, co oznacza, że decyzja o jej realizacji należy do właściciela lub zarządcy i dotyczy budynków, które mają źródła ciepła oraz źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej, iż 1 MW: są to budynki mieszkalne, lokalne kotłownie oraz budynki handlowo-usługowe (także te przyłączone do sieci ciepłowniczej).

Kto przeprowadza inwentaryzację budynku i jak się odbywa

Inwentaryzację można:

  1. wykonać samodzielnie wypełniając formularz inwentaryzacyjny – (w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków)
  2. zamówić w swojej gminie poprzez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (wówczas wykona ją bezpłatnie pracownik gminy)
  3. wykonać ją dodatkowo w trakcie realizowanego przez kominiarza przeglądu przewodów kominowych.

Korzyści z inwentaryzacji budynku:

W efekcie przeprowadzenia inwentaryzacji budynku można zyskać tzw. uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku.

Dla właściciela budynku (np. domu jednorodzinnego) bądź zarządcy danego budynku oznacza to pozyskanie informacji o stanie technicznym budynku, które pomogą go lepiej ogrzać.To także informacja jak zmniejszyć koszty ogrzewania i przeprowadzić skuteczny remont termomodernizacyjny.

  • Ulotka o inwentaryzacji
  • Ulotka o inwentaryzacji

Wstecz