Informacja o wymianie źródła ciepła

Informacja o wymianie źródła ciepła

Urząd Miejski w Głownie przypomina, iż w związku z uchwałą antysmogową na terenie województwa łódzkiego istnieje obowiązek wymiany nieekologicznych źródeł ciepła. Głównym celem uchwały jest poprawa jakości powietrza w województwie łódzkim. Poprawa jakości powietrza w sposób oczywisty przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców.

Kotły, które nie mogą być eksploatowane oraz terminy ich wymiany:

  1. do 1 stycznia 2025 r.   wymiana kotła pozaklasowego tzw. ,,kopciucha”,
  2. do 1 stycznia 2028 r.   wymiana kotła 3 i 4 klasy,
  3. do 1 stycznia 2026 r.   wymiana lub dostosowanie pieców i kominków, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r. do

Instalacje, które mogą być używane:

1.      kotły z certyfikatem 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:1012 można eksploatowaćdo czasu tzw. w śmierci technicznej urządzenia,

2.      kominki, piece (miejscowy ogrzewacz pomieszczeń) powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 oraz wszystkie montowane kotły powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189.

Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadza możliwość stosowania kar za niestosowanie się do zapisów uchwały antysmogowej – do 5000 zł.

Na wymianę źródła ciepła istnieje możliwość pozyskiwania dofinansowania w programie Priorytetowym ,,Czyste Powietrze”.

Informację o uchwale antysmogowej oraz programie „Czyste Powietrze” można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głownie ul. Norblina 1 pok. 17 lub pod nr. tel.  42-237-25-45 w. 0320.

Wstecz