Spotkanie noworoczne

Spotkanie noworoczne

W dniu 24.01.2024 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie odbyło się doroczne spotkanie noworoczne, w którym uczestniczyli honorowi i zasłużeni obywatele miasta Głowna, przedstawiciele organizacji pozarządowych, klubów sportowych, instytucji publicznych, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek, duchowni, emerytowani pracownicy Urzędu Miejskiego w Głownie, radni Rady Miejskiej.
Spotkanie było okazją do podsumowania działalności we wszystkich dziedzinach aktywności samorządu miejskiego w trakcie kończącej się niebawem kadencji oraz okazją do refleksji i podziękowań.
 
Burmistrz Grzegorz Janeczek przypomniał, że upływająca kadencja była całkowicie różna od poprzednich, szczególne piętno odcisnęły na niej pandemia i napływ uchodźców z Ukrainy po napaści Rosji na ten kraj. Burmistrz podkreślił wspaniałą postawę mieszkańców Głowna, pomagającym uchodźcom, zabierającym ich z granicy, zbierającym dary, przyjmującym ich nawet do swoich domów. Było to szczególnie ważne zanim wdrożyły się w te kwestie służby państwowe i samorządowe. Burmistrz dziękował wielu instytucjom, w szczególności przedszkolom, szkołom oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za współpracę w realizacji przez Miasto Głowno zadań w okresie pandemii i niezwykle trudnym okresie u początku wojny na Ukrainie.
 
Burmistrz przypomniał najważniejsze działania poszczególnych jednostek miejskich, przeprowadzonych i trwających inwestycji, wprowadzanych zmian – było to dobrą okazją, by wskazać jak ważne w tym zakresie jest zaangażowanie ich kierowników i pracowników. W każdej dziedzinie następowały pozytywne zmiany, choć z pewnością oczekiwania mieszkańców także wzrastają.
 
Osobne podziękowanie Burmistrz skierował do pani Jadwigi Czapnik za wieloletnią amatorską twórczość artystyczną oraz panu Andrzejowi Janowskiemu – Honorowemu Obywatelowi Miasta Głowna - za bezinteresowne wsparcie przy modernizacji przystani i pomostu cumowniczego.
 
Podczas spotkania Burmistrz wspomniał także o jubileuszu 600-leciu Głowna, przypadającym w przyszłym roku, a pan Jacek Perzyński przybliżył nowe naukowe ustalenia w zakresie daty nadania praw miejskich naszemu miastu. Burmistrz Grzegorz Janeczek wskazał, że kwestia tego obchodów jubileuszu powinna być jedną z ważnych spraw dla nowych wybranych w najbliższych wyborach władz samorządowych.
 
Spotkanie uświetnił wspaniały występ artystyczny niezwykle utalentowanych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2: Neli Rojek, Hani Ożóg, Hani Radomskiej, Jakuba Grabowicza i Alana Perek, którzy zaprezentowali piosenki z lat 70. i 80.
 
Składamy specjalne podziękowania dla pani Beaty Pilarskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Głownie i pracowników kierowanej przez nią szkoły.
 • Spotkanie noworoczne
 • Spotkanie noworoczne
 • Spotkanie noworoczne
 • Spotkanie noworoczne
 • Spotkanie noworoczne
 • Spotkanie noworoczne
 • Spotkanie noworoczne
 • Spotkanie noworoczne
 • Spotkanie noworoczne
 • Spotkanie noworoczne
 • Spotkanie noworoczne
 • Spotkanie noworoczne