Informacja

  • logo programu Maluch plus
  • logotyp Ministerstwa Rodziny o Polityki Społecznej

Informacja dla osób chcących otworzyć punkt opieki dla dzieci do lat 3

Na prośbę Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi podajemy link do obsługi wniosków w programie Maluch+ 2022-2029: https://www.gov.pl/web/rodzina/instrukcje-wypelniania-wnioskow