Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowych

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowych

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert w celu otrzymania dotacji z budżetu Miasta Głowna w 2024 r.