Komunikat

Komunikat

Burmistrz Głowna ogłasza nabór wniosków o przyznanie w roku 2024 pomocy finansowej z budżetu Gminy Miasta Głowno spółkom wodnym działającym na terenie miasta Głowna.
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczona jest na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie inwestycji na terenie miasta Głowna.
Wysokość środków finansowych na realizację ww. zadań w roku 2024 została określona w budżecie Miasta Głowna i przyjęta przez Radę Miejską w Głownie w kwocie 21 000 zł.
Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla spółek wodnych należy składać od daty podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia 31 stycznia 2024 roku. 

Wstecz