Informacja Burmistrza Głowna

Informacja Burmistrza Głowna

Informacja Burmistrza Głowna w sprawie unieważnienia w części ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w roku 2024 zadań publicznych.