Zawiadomienie Burmistrza Głowna

Zawiadomienie Burmistrza Głowna

Na podstawie art. 37 ust. 10 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.). Zawiadamia się o wyłożeniu na okres 21 dni tj. od dnia 4 stycznia 2024 r. do 25 stycznia 2024 r. do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Głownie w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno na rok 2024.