Komunikat

Komunikat

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w roku 2024 zadań publicznych - I termin