Nowi nauczyciele mianowani w Głownie

Nowi nauczyciele mianowani w Głownie

Pani Patrycja Bielawska – nauczycielka w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Głownie oraz Pani Karolina Popławska-Olejnik – nauczycielka w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Głownie po zdaniu wymaganego egzaminu uzyskały awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego i dziś otrzymały z rąk Burmistrza Głowna Grzegorza Janeczka stosowne akty nadania.
Serdeczne gratulacje!
  • Burmistrz wręcza akt nadania Pani Patrycji Bielawskiej
  • Burmistrz wręcza akt nadania Pani Karolinie Popławskiej-Olejnik
  • Burmitrz wręczył akty nadania awansu zawodowego