Komunikat

Komunikat

Lista organizacji ubiegających się o dotacje z budżetu miasta Głowna w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych.