Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Trwają prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego z perspektywą do 2030 i 2040 r. To ważny dokument, który wskaże kierunki rozwoju komunikacji i transportu publicznego w ŁOM. Dostępne są już założenia Planu. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem i składania uwag.

Prace nad Planem to złożony i wieloetapowy proces, w którym bardzo istotny jest głos mieszkańców, organizacji społecznych i innych interesariuszy. Produktem kończącej się I fazy konsultacji społecznych są „Założenia dla projektu SUMP ŁOM”. Zawierają one podstawowe informacje na temat tego, co finalnie wejdzie w zakres Planu: podsumowanie i wnioski z etapu diagnostycznego, planowaną strukturę ostatecznego dokumentu, zestawienie dobrych praktyk oraz dotychczas zgłoszone uwagi podczas I fazy konsultacji.

Dokument dostępny jest na stronie: www.lom.lodz.pl/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej/

Zachęcamy do zapoznania się z Założeniami oraz zgłaszania uwag poprzez formularz online –  https://forms.office.com/e/EyVkKuyvMG lub osobiście w biurze Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przy Al. Kościuszki 59/61, (VI p.), 90-514 w Łodzi, w godzinach 9.00-15.00. Na uwagi czekamy do 31.10.2023 roku.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji, które rozpoczną się już w listopadzie i skupią się na wstępnym projekcie SUMP ŁOM.

  • logo ŁOM