Wydłużony termin naboru deklaracji udziału w programie "Ciepłe mieszkanie"

Wydłużony termin naboru deklaracji udziału w programie "Ciepłe mieszkanie"

Gmina Miasta Głowno informuje, iż wydłuża termin naboru deklaracji udziału w programie ,,Ciepłe mieszkanie” dla mieszkańców budynków wielorodzinnych oraz wspólnot mieszkaniowych od 3 do 7 lokali mieszkalnych do dnia 20.10.2023 r.

Biorąc udział w programie beneficjent może skorzystać z dofinansowania na wymianę źródła nieefektywnego ciepła oraz dodatkowo stolarki drzwiowej i stolarki okiennej. Realizacja programu dla beneficjenta nastąpi w latach 2024-2025.

Beneficjent biorący udział w programie może uzyskać dotacje na trzech poziomach w kwotach: 

  • poziom podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł, jeżeli kwota dochodu rocznego beneficjenta nie przekracza 135 tys zł
  • poziom podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł, jeżeli w gospodarstwie domowym wieloosobowym miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1894 zł lub w gospodarstwie domowym jedno osobowym miesięczny dochód nie przekracza 2651 zł
  • poziom najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł, jeżeli w gospodarstwie domowym wieloosobowym miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1090 zł lub w gospodarstwie domowym jednoosobowym, jeśli miesięczny dochód nie przekracza 1526 zł. 
  • Wspólnoty mieszkaniowe do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.

Deklaracje będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Głownie ul. Norblina 1 pok.17 w godzinach poniedziałek-piątek 8:30-15:30 wtorek 8.00-16.00.

Wstecz