Dzień Edukacji Narodowej w Głownie

Dzień Edukacji Narodowej w Głownie

We wszystkich głowieńskich szkołach podstawowych obchodzono uroczyście Dzień Edukacji Narodowej, który przypada w tym roku w sobotę. Nauczyciele, pracownicy administracji oraz pracownicy obsługi otrzymywali dzisiaj życzenia, gratulacje oraz nagrody od dyrektorów szkół, a uczniowie przygotowywali programy artystyczne. We wszystkich placówkach wzięli udział przedstawiciele samorządu Głowna z burmistrzem Grzegorzem Janeczkiem oraz przewodniczącym Rady Miejskiej w Głownie Grzegorzem Szkupem na czele.

W swoich przemówieniach burmistrz dziękował wszystkim zaangażowanym w rozwój głowieńskiej oświaty: dyrektorom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, rodzicom oraz uczniom. Wspominał o wielkiej odpowiedzialności, jaka ciąży na wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej szkoły, mówił o współczesnych „siłaczkach”, które wbrew trudnościom nauczają oraz wychowują dzieci i młodzież w duchu patriotyzmu, obywatelskości oraz wpajają im najważniejsze wartości. Burmistrz podkreślał także, jak niezwykle ważnym elementem dla samorządu Głowna jest oświata.

Przypomnijmy, że ostatni Raport o Stanie Miasta Głowna za rok 2022 informuje, że przy wydatkach budżetowych wynoszących ok. 81 mln zł, na samą oświatę (bez inwestycji) miasto przeznacza aż 17,9 mln zł. Otrzymywane od rządu wszystkie subwencje to ok. 8,3 mln zł, a same wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach to 8,6 mln zł. Wynika z tego, że środki ministerialne nie pokrywają nawet wynagrodzeń nauczycieli, a wszystkie pozostałe koszty (m.in. energia, woda, pensje pracowników niepedagogicznych) pokrywamy my, jako mieszkańcy Głowna. Warto zauważyć, że chociaż nie jest to jednostka oświaty, to sam koszt utrzymania Miejskiego Żłobka wyniósł prawie 1,57 mln zł. Już te kilka liczb wyraźnie pokazuje, jak istotna jest dla samorządu Głowna oświata.

Warto przy tej okazji wiedzieć, że do trzech miejskich przedszkoli (każde z nich ma po 5 oddziałów) uczęszcza 374 przedszkolaków, których uczy i wychowuje 42 nauczycieli oraz 29 osób obsługi i administracji. W trzech głowieńskich szkołach podstawowych (SP nr 1 i SP nr 3 mają po 15 oddziałów, a największa SP nr 2 ma ich 16) uczy się natomiast aż 948 uczniów. Pracuje w nich 109 nauczycieli i 44 osoby obsługi i administracji. Swoje święto obchodzi w naszym mieście w sumie 151 nauczycieli oraz 73 pracowników niepedagogicznych, którzy mają pod opieką aż 1322 uczniów. Wszystkim im składamy z okazji Dnia Edukacji Narodowej najserdeczniejsze życzenia!

 • Dzień Edukacji Narodowej w Głownie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Głownie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Głownie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Głownie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Głownie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Głownie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Głownie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Głownie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Głownie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Głownie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Głownie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Głownie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Głownie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Głownie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Głownie
 • Dzień Edukacji Narodowej w Głownie

Wstecz