Nauczyciele z Nagrodami Burmistrza Głowna

Nauczyciele z nagrodami Burmistrza Głowna

Coroczna uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza Głowna dla wyróżniających się nauczycieli odbyła się w dworku hrabiny Komorowskiej. W tym roku nagrody otrzymało dziewięcioro nauczycieli, z czego czworo: pani Patrycja Bielawska (Miejskie Przedszkole nr 1), pani Małgorzata Małecka (Szkoła Podstawowa nr 1), pani Alina Filipczak (Szkoła Podstawowa nr 2) i pani Elżbieta Koślin (Szkoła Podstawowa nr 3) zostało zarekomendowanych burmistrzowi przez funkcjonującą w mieście komisję na podstawie kandydatur zgłaszanych przez rady pedagogiczne, a pięcioro pedagogów: pani Izabella Kotecka (dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1), pani Marzena Karwacka (dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2), pan Adam Kubiak (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1), pani Martyna Kabacińska (Szkoła Podstawowa nr 2) i pani Aneta Kałużna (Szkoła Podstawowa nr 3) zostało wyróżnionych z inicjatywy Burmistrza Głowna. W przypadku nagrodzenia dyrektorów, przesłanką było tu docenienie ich osiągnięć w zarządzaniu podległymi im szkołami, natomiast w przypadku nagrodzonych nauczycielek, argumentem były szczególne osiągnięcia ich uczniów w olimpiadach przedmiotowych.
 
Po wystąpieniu Burmistrza Głowna Grzegorza Janeczka, w którym dziękował nauczycielom, dyrekcjom szkół, pracownikom pedagogicznym, rodzicom i uczniom za nieoceniony wkład w rozwój głowieńskiej oświaty, nastąpiła uroczystość wręczania nagród oraz kwiatów wyróżnionym nauczycielom. W wydarzeniu uczestniczyli też: przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie Grzegorze Szkup, Maria Furga – przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, Przemysław Milczarek – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu, Jakub Kowalski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radni: Bożena Michalska i Maciej Lisowski, a także Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Głownie Marzena Kowalska. Uroczystość uświetnił występ chóru „Słoneczny Krąg”.
 • Nagrody dla nauczycieli
 • b2
 • Nagrody dla nauczycieli
 • Nagrody dla nauczycieli
 • Nagrody dla nauczycieli
 • Nagrody dla nauczycieli
 • Nagrody dla nauczycieli
 • Nagrody dla nauczycieli
 • Nagrody dla nauczycieli
 • Nagrody dla nauczycieli
 • Nagrody dla nauczycieli
 • Nagrody dla nauczycieli

Wstecz