Komunikat - ostatni dzień na zmianę miejsca głosowania

Komunikat - ostatni dzień na zmianę miejsca głosowania

Dzisiaj ostatni dzień, w którym wyborcy mają możliwość pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania lub zmiany miejsca głosowania.
 
Jeśli chcemy zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania, wystarczy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek — z własnoręcznym podpisem — o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy do 12 października w godzinach pracy urzędu.
 
Wyborca, który w czasie wyborów będzie przebywał poza miejscem stałego zamieszkania, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli do czwartku 12 października złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.
 
Wniosek może zostać złożony na piśmie z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy, na której obszarze wyborca będzie przebywać w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej przez stronę internetową https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był ujęty.

Wstecz