Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych

Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miasta Głowno na spotkanie z udziałem Burmistrza Głowna – Pana Grzegorza Janeczka, które odbędzie się w dniu 17 października 2023 roku (wtorek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej (pok. Nr 8) Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1.

Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń w ramach realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023. Będzie to również okazja do oceny i ewaluacji aktualnie obowiązującego Programu.

 

Wstecz