Komunikat

Komunikat

Gmina Miasta Głowno informuje, iż w związku z ogłoszeniem kolejnej edycji Programu Priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie” na terenie województwa Łódzkiego od dnia 29.09.2023 r. do dnia 13.10.2023 r. prowadzi nabór deklaracji udziału w programie dla mieszkańców budynków wielorodzinnych oraz wspólnot mieszkaniowych od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Biorąc udział w programie beneficjent może skorzystać z dofinansowania na wymianę źródła nieefektywnego ciepła, stolarki drzwiowej, stolarki okiennej.

Beneficjent biorący udział w programie może uzyskać dotacje na trzech poziomach w kwotach:

  • poziom podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł, jeżeli kwota dochodu rocznego beneficjenta nie przekracza 135 tys zł.

  • poziom podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł, jeżeli w gospodarstwie domowym wieloosobowym miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1894 zł lub w gospodarstwie domowym jedno osobowym miesięczny dochód nie przekracza 2651 zł.

  • poziom najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł,jeżeli w gospodarstwie domowym wieloosobowym miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1090 zł lub w gospodarstwie domowym jedno osobowym miesięczny dochód nie przekracza 1526 zł.

  • Wspólnoty mieszkaniowe do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.

Deklaracje będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Głownie ul. Norblina 1 pok.17 w godzinach poniedziałek-piątek 8:30-15:30 wtorek 8-16.