Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Głowna z dofinansowaniem do 85 proc.

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Głowna z dofinansowaniem do 85 proc.

Burmistrz Głowna informuje, że Gmina Miasta Głowno planuje przystąpić do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, w celu pozyskania dofinansowania na realizację projektu pn. Odnawialne źródła energii dla Mieszkańców Miasta Głowna, polegającego na zakupie i montażu instalacji PV lub na zakupie i montażu instalacji PV z magazynami energii na nieruchomościach należących do Mieszkańców Miasta (osoby fizyczne).

Uczestnik projektu będzie miał możliwość skorzystania z dofinansowania do zakupu i montażu instalacji PV lub do zakupu i montażu instalacji PV z magazynem energii w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych.

Ankietę uczestnictwa w projekcie wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa, inne) można składać do dnia 15 września 2023 roku osobiście w Urzędzie Miejskim w Głownie, ul. Młynarska 15 (sekretariat) lub ul. Norblina 1 (pok. 17) oraz przez ePUAP: /UMGlowno/skrytka. Ankieta dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Głownie, przy ul. Norblina 1 (pok. 17) w godzinach pracy Urzędu oraz do pobrania poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, ul. Norblina 1 pokój 17 lub telefonicznie pod numerem 42 237-25-45 w. 310.