Informacja o braku możliwości realizacji projektu pn. Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Miasta Głowno

Informacja o braku możliwości realizacji projektu pn. Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Miasta Głowno

Urząd Miejski w Głownie informuje, iż ze względu na znaczący wzrost kosztów realizacji projektu pn. Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Miasta Głowno, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a co za tym idzie istotny wzrost wysokości wkładu własnego Mieszkańców Miasta uczestniczących w Projekcie, Gmina Miasta Głowno zmuszona jest odstąpić od realizacji ww. inwestycji.

Jednocześnie Burmistrz Głowna informuje, że Miasto planuje przystąpić do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, w celu pozyskania dofinansowania na realizację nowego projektu polegającego na zakupie i montażu instalacji PV lub na zakupie i montażu instalacji PV z magazynami energii na nieruchomościach należących do Mieszkańców Miasta (osoby fizyczne). Szczegółowe informacje na powyższy temat zamieszczone zostaną w najbliższym czasie na stronie www.glowno.pl.