Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Projektu Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Projektu Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027

W związku z zakończeniem konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027 Burmistrz Głowna przedstawia poniżej sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji ww. dokumentu.