Lokalizacja: ul. Spacerowa 4

Działka budowlana nr 191/3 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a w części północno wschodniej pod zieleń.
Powierzchnia: 0,1195 ha.
Bliższych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 42 719-11-42 w. 810, email: padamczyk@glowno.pl

  • mapa z lokalizacją działki przy ul. Spacerowej 4