Utrudnienia w ruchu drogowym

Utrudnienia w ruchu drogowym

W związku z rozpoczynającymi się robotami budowlanymi dotyczącymi budowy ul. Ordona, Prusa, Zapolskiej i Traugutta realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno", informujemy że z dniem jutrzejszym tj. 12.07.2023r., zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu obejmująca etapowe wyłączanie poszczególnych ulic na czas wykonania pełnego zakresu robót. W pierwszym etapie zaplanowano wyłączenie z ruchu publicznego ul. Ordona oraz ul. Prusa, w drugim etapie będzie to ul. Zapolskiej i w trzecim ul. Traugutta. W każdym etapie w miarę postępów robót będzie dopuszczony warunkowy dojazd mieszkańców do posesji.