Głowieńskie placówki z dotacją na rozwój czytelnictwa

Głowieńskie placówki z dotacją na rozwój czytelnictwa

Gmina Miasta Głowno po raz kolejny otrzymała dotację celową w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” dla dwóch Miejskich Przedszkoli w Głownie. W roku 2023 nie otrzymaliśmy wsparcia dla szkół podstawowych, które również były ujęte we wniosku.

Dzięki otrzymanej dotacji przedszkola ponownie będą mogły wzbogacić swoje zasoby o pozycje książkowe będące nowościami wydawniczymi oraz przeznaczyć część środków na działania promujące czytelnictwo. Książki mogą być opublikowane drukiem lub na innym nośniku (w tym książki obrazkowe, mówione i elektroniczne), które są dostępne na rynku księgarskim.

Nasze miasto otrzymało maksymalną możliwą kwotę wsparcia dla następujących placówek:

  1. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Głownie – 3 000 zł,

  2. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Głownie – 3 000 zł.

Łączna kwota otrzymanego wsparcia 6 000 zł – wkład finansowy własny – 1 500 zł, całkowity koszt zadania – 7 500 zł.