Narodowy Dzień Powstań Śląskich

Narodowy Dzień Powstań Śląskich

20 czerwca obchodzimy Narodowy Dzień Powstań Śląskich – święto upamiętniające wkroczenie Wojska Polskiego na Górny Śląsk w 1922 r., co było możliwe dzięki trzem zrywom powstańczym ludności śląskiej, dążącej do połączenia się z odrodzoną Rzeczpospolitą.
Ustawa ustanawiająca Narodowy Dzień Powstań Śląskich została przyjętą przez Sejm 12 maja 2022 roku, a następnie trafiła do Senatu, który 18 maja przyjął ją jednomyślnie. Ustawa weszła w życie 10 czerwca 2022 roku.
W Narodowym Dniu Powstań Śląskich na budynkach Urzędu Miejskiego w Głownie wywieszone zostały flagi państwowe i samorządowe.