Badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych

Badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych

Na prośbę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie informujemy, że od 12 czerwca do 23 czerwca 2023 roku, na terenie naszego miasta są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
 
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu, jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Miasta Głowno oraz posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku: