84. sesja Rady Miejskiej w Głownie

84. sesja Rady Miejskiej w Głownie

Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi było jedną z najważniejszych kwestii, jakimi zajęli się radni podczas 84. sesji Rady Miejskiej w Głownie. Radni zdecydowali także m.in. o zaciągnięciu kredytu długoterminowego oraz dokonali kilku zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 r.
Samorząd w trosce o najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta dokonał zmian w uchwale określającej warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Ma to związek z marcową waloryzacją rent i emerytur, która sprawiła, że część osób korzystających z pomocy, zmuszona została do płacenia pełnych opłat za usługi opiekuńcze, czego wspomniana waloryzacja im nie rekompensowała. Rada Miejska w Głownie zmieniła zatem warunki przyznawania i odpłatności w taki sposób, by najbardziej potrzebujący mogli dalej korzystać z określonych ulg.
Radni podjęli następnie jednogłośnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 5 300 000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych, takich jak modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, czy budowa dróg. Zaciągnięcie wspomnianego kredytu było już planowane w uchwale budżetowej w grudniu zeszłego roku. Warto podkreślić, że ogłaszane przetargi kończą się często wyższymi kwotami, niż zakładane wydatki i chcąc je realizować, należy przeznaczyć na nie większe środki. Zaciągnięty kredyt nie musi być jednak wykorzystany w całości.
Radni dokonali także zmian w budżecie Miasta Głowna ma 2023 rok oraz uaktualnili w związku z tym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032.
Rada Miejska w Głownie podjęła ponadto jednogłośnie uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Głowno oraz w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Radni powołali również pana Tomasza Rożniatę – nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 3 na opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie.