Informacje istotne przy zgłaszaniu służbom ratunkowym

Informacje istotne przy zgłaszaniu służbom ratunkowym

INFORMACJE

istotne przy zgłaszaniu służbom ratunkowym wypadku lub zachorowania
(podawane informacje powinny być zwięzłe i rzeczowe)

1. POWÓD WEZWANIA:

Jakie objawy:

Czy osoba jest przytomna?

Czy oddycha?

Sprawdzenie tętna

2. MIEJSCE ZDARZENIA:

Podać miejsce zdarzenia:

Dokładny adres

Lokalizacja

Punkty orientacyjne

3. KTO POTRZEBUJE POMOCY:

Imię i nazwisko poszkodowanego/pacjenta

Wiek

Płeć

4. KTO WZYWA POMOC:

Imię i nazwisko wzywającego

Numer telefonu

5. W OKREŚLONYCH PRZYPADKACH NALEŻY:

Bezwzględnie dostosować się do zaleceń dyspozytora/przyjmującego zgłoszenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy

6. DOKUMENTY:

Jeśli sytuacja na to pozwala przygotować przed przyjazdem karetki/służb ratunkowych dokumenty medyczne poszkodowanego/pacjenta