Lista organizacji ubiegających się o dotacje z budżetu miasta Głowna

Lista organizacji ubiegających się o dotacje z budżetu miasta Głowna

Lista organizacji ubiegających się o dotacje z budżetu miasta Głowna oraz wysokość wnioskowanych kwot dotacji, w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.